مشخصات کلی

قیمت کفش بچه گانه پسرانه بسته به کیفیت و نوع آن در بازار متفاوت است.